ანგარისშწორება და უსაფრთხოება

პლასტიკური ბარათით ანგარისსწორება ხორციელდება დაცული  SSL  პროტოკოლით.

გადახდის უსაფრთხოებას და ბრათის ინფორმაციის დაცვას უზრუნველყოფს ლიბერთი ბანკი.

ანგარისშწორებისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ Visa ან Mastercard